sluit

Een overzicht van alle projecten

Tenderloin chuck turducken, ham hock sirloin fatback rump meatloaf spare ribs ribeye tail. Rump pork belly flank swine leberkas tenderloin, corned beef pig andouille beef biltong. Strip steak jerky cow,

 

prosciutto tri-tip ball

ip jowl pork belly sirloin biltong leberkas meatball capicola t-bone venison. Pastrami chicken jowl, tri-tip chuck pig rump ground round bresaola tenderloin hamburger ball tip. Bacon filet mignon brisket, ham hock andouille fatback ribeye short ribs pork leberkas pork chop turducken tongue swine.

Project
Beroepsopleiding straatjongeren
Waar
Kameroen
Initatief
Kerk in Actie/ICCO

In een land met veel jeugdwerkloosheid verzorgt de organisatie Cafrad allerlei praktische beroepsopleidingen gecombineerd met stages. Hierdoor krijgen zeer laag opgeleide jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt.

projectimage
Project:
Leren van de Besten
Waar:
Peru
Initatief:
stichting Leren van Elkaar

Leren van de Besten

Hoog in de Peruaanse Andes leven honderdduizenden boerenfamilies onder miserabele omstandigheden.

Door de projecten 'Leren van de Besten' worden boerenfamilies op een onorthodoxe en uitdagende manier gemotiveerd om hun kwaliteit van leven drastisch te verbeteren, namelijk door hen te stimuleren om deel te nemen aan wedstrijden. Tijdens de wedstrijden worden boeren en boerinnen uit de dorpen binnen het werkgebied opgeleid door middel van studiebezoeken aan families en dorpen die de noodzakelijke veranderingen al hebben doorgevoerd.

Na terugkeer in hun eigen dorp, passen deze boeren en boerinnen de 'best practices' toe in hun eigen situatie. Volgens het principe 'goed voorbeeld doet goed volgen' worden deze best practices overgenomen door families die niet hebben deelgenomen aan het studiebezoek. Boeren-experts, die door de projectorganisatie worden ingehuurd, begeleiden de families in dit proces.

Aan het eind van elke wedstrijd worden de families en dorpen die de meeste vooruitgang hebben geboekt, beloond met aantrekkelijke prijzen. Overigens is het zo dat iedere deelnemer wint, omdat alle deelnemers duurzame veranderingen doorvoeren, waardoor hun kwaliteit van leven verbetert. Elk van de wedstrijden neemt ongeveer 6 maanden in beslag.

Wilt u meer weten over deze aanpak?
Surf dan naar http://stichtinglerenvanelkaar.nl/documents/eindrapportage-2e-project-leren-van-de-besten-feb-2016-.pdf

projectimage
Project:
Verbetering van de kwaliteit van beroepsonderwijs Afghanistan
Waar:
Maidan Wardak, Afghanistan
Initatief:
Edukans

In de Afghaanse provincie Maidan Wardak staat een instelling voor beroepsonderwijs. Op deze school worden vier technische opleidingen aangeboden, te weten Autotechniek, Elektrotechniek, Metaalbewerking en Bouwkunde. De school heeft, verdeeld over de verschillende opleidingen, in totaal 189 leerlingen en 5 docenten. Hoewel de lesomgeving modern is, mist de school goede lesmaterialen en kwalitatief goede docenten. Dit heeft een verminderde kwaliteit van het onderwijs tot gevolg. In dit specifieke eenjarige project van de stichting School Support 4 Afghanistan (SS4A) gaat het primair om het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs op de school in Maidan Wardak, enerzijds door te voorzien in leermiddelen en anderzijds door docenten bij te scholen. Meer specifiek gaat het om het voorzien in de volgende zaken: machines en (hulp)gereedschappen, lesboeken (in de talen Dari, Pashto of Engels), training van docenten, practica-apparatuur, lesmateriaal (zoals lesmodellen) en schoolmeubilair. 
In dit project heeft SS4A zich ten doel gesteld de kwaliteit van het technisch onderwijs in de streek te verbeteren, zodat het aantal studenten en docenten zal worden uitgebreid en een nieuwe generatie studenten een beter toekomstperspectief kan worden geboden. Dit doen zij door onder meer het inrichten van lokalen met technische machines, onderwijsmaterialen en modern lesmateriaal, en door training van docenten in de vorm van her-, bij- en nascholing. Binnen de docententraining is ook aandacht voor onderhoud van de apparatuur.

projectimage
Project:
Training kleine- en middelgrote ondernemers in Zambia
Waar:
Lendahand Foundation
Initatief:
Zambia

‘An investment in knowledge always pays the best interest’ (Benjamin Franklin). De Lendahand Foundation gelooft in de kracht van goed ondernemerschap in opkomende landen bij het terugdringen van armoede. Kennis speelt hierbij een cruciale rol. Het midden- en kleinbedrijf zijn vaak de motor van de lokale economie. Het zijn juist deze ondernemers die moeilijk toegang hebben tot kennis om hun bedrijfsvoering te versterken. Daarom traint en ondersteunt de Lendahand Foundation sinds 2014 deze ondernemers in opkomende landen waaronder Mongolië, de Filipijnen, Ghana en Zambia. De Foundation werkt hierbij nauw samen met het crowdfunding platform Lendahand dat betaalbare leningen verstrekt aan ondernemers in opkomende landen. De combinatie van training en betaalbaar krediet is een unieke en effectieve manier om deze lokale ondernemers te versterken. In de Lendahand SME Academy krijgen ondernemers in vier dagen praktische vaardigheden aangereikt over business model ontwikkeling, marketing en sales, financieel management en zakelijk pitchen. De kracht van de Academy ligt in de samenwerking met lokale professionele trainers en partners, aansprekende case studies en interactieve sessies. Sinds oktober 2018 wordt de Academy ook aangeboden in Zambia met als doel zo’n 200 lokale ondernemers te bereiken. Dit doen we in samenwerking met onze partner Agora Microfinance Zambia. Voor meer informatie: www.lendahand-foundation.org.

projectimage
Project:
Mobiele school voor handel- en vakopleiding in Burundi
Waar:
Burundi
Initatief:
Stichting De Toekomst Zaaiers

In Burundi is de zeer hoge werkloosheid onder jongeren een groot probleem. Veel kinderen hebben geen kans om naar school te gaan. Daarnaast verlaten veel jongeren jaarlijks de lagere school zonder enige diploma.

Een andere groot probleem in Burundi is de onzekere voedselvoorziening. Te lage landbouwproductie en inkomsten zijn de gevolgen van de bodemdegradatie, klimaatverandering en de nasleep van de burgeroorlog. Maar ook onwetendheid op het gebied van ondernemerschap en moderne landbouwtechnieken speelt een rol.

Stichting De Toekomst Zaaiers wil jongeren en boerenfamilies helpen aan verhoging van de landbouwproductie en duurzaam ondernemerschap. Het project Mobiele school voor handel- en vakopleiding wil inzetten op ondernemerschap, vak- en landbouw trainingen, drie cruciale instrumenten om het inkomen van arme (jonge)mensen te verhogen en deze te begeleiden naar zelfredzaamheid.

Onder het motto ‘als mensen niet naar school kunnen dan brengen we de school naar hen’ wil deze mobiele school kansarme mensen in ver gelegen regio’s een kans geven. Het project wil diverse vaktrainingen bieden aan honderden jongeren die door de oorlog geen kansen hebben gehad om het reguliere schoolsysteem te volgen.
Het sleutelwoord is samenwerking: getrainde voortrekkers inspireren vervolgens collega's en geven kennis door. Hierdoor krijgen meer arme mensen de kansen op een betaalde baan, inkomens en toegang tot microkredieten om een eigen bedrijfje starten. Zo werkt De Toekomst Zaaiers aan de kwaliteit van leven.

Het uiteindelijk doel is om toekomstige (landbouw)ondernemers te trainen. Deze zijn onmisbaar in de strijd tegen honger en armoede.

projectimage
Project:
Ondernemerschap voor keuterboeren in Oeganda
Waar:
Oeganda
Initatief:
Edukans
projectimage
Project:
Ontwikkeling van jongeren tot succesvolle leiders en ondernemers
Waar:
Zuid-Afrika
Initatief:
PACSA

Het district uMgungundlovu, gelegen in de provincie Kwa Zulu Natal, heeft, zoals in de rest van Zuid-Afrika, te maken met steeds grotere armoede en ongelijkheid, vooral onder jongeren. Kerk in Actie partner PACSA heeft een meerjaren programma opgezet met als doel de jeugdwerkloosheid te verminderen in dit district en zo armoede en ongelijkheid terug te dringen. Zij doet dit door jongeren te ontwikkelen, zowel op het niveau van levensvaardigheden en sociale netwerken als technische vaardigheden en ondernemersactiviteiten.

Drie aspecten krijgen met name aandacht: het vergroten van de levensvaardigheden (life skills) van jongeren, vaardigheden in het opbouwen van sociale netwerken en het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Deze drie aspecten, aldus PACSA, zijn immers de basiselementen voor de vorming van menselijk kapitaal. De jongeren in deze projecten moeten vrijwilligerswerk doen in gemeenschapsontwikkeling en bieden zo mogelijkheden om leiderschapscompetenties te verwerven en uit te drukken.

Enkele van de activiteiten:

• 400 school leerlingen krijgen wekelijks training in life skills en leiderschap.

• 50 jongeren die school voortijdig hebben verlaten krijgen training in life skills, leiderschap en gemeenschapsontwikkeling via activiteiten in de wijk waar ze wonen.

• Er worden 4 kleine carrieere beurzen georganiseerd. Ze worden bezocht door ten minste 500 jongeren, die op deze manier op de hoogte worden gebracht in welke sectoren er banen zijn en wat de eisen zijn om hierin werk te vinden.

• 40 jongeren nemen deel aan kleine zakelijke forums om hun zakelijke inzicht te verhogen in het opzetten van kleine bedrijven. Elk van hen schrijft een eenvoudig business plan.