sluit

Aanvragen ondersteuning

Indien u meent dat uw project zou kunnen passen binnen de doelstellingen van de CCHO zoals die beschreven zijn op deze website, kunt u een verzoek doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Omschrijf daartoe kort het project in de daarvoor bestemde ruimte hieronder. De projectsecretaris zal zorgdragen voor de bespreking in het bestuur. Hij zal u verder informeren over het verdere verloop van uw aanvraag.

Naam:  
Adres:
Organisatie:
E-mail:
Tel.:
Project
Beroepsopleiding straatjongeren
Waar
Kameroen
Initatief
Kerk in Actie/ICCO

In een land met veel jeugdwerkloosheid verzorgt de organisatie Cafrad allerlei praktische beroepsopleidingen gecombineerd met stages. Hierdoor krijgen zeer laag opgeleide jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt.