sluit

Een overzicht van alle projecten

Tenderloin chuck turducken, ham hock sirloin fatback rump meatloaf spare ribs ribeye tail. Rump pork belly flank swine leberkas tenderloin, corned beef pig andouille beef biltong. Strip steak jerky cow,

 

prosciutto tri-tip ball

ip jowl pork belly sirloin biltong leberkas meatball capicola t-bone venison. Pastrami chicken jowl, tri-tip chuck pig rump ground round bresaola tenderloin hamburger ball tip. Bacon filet mignon brisket, ham hock andouille fatback ribeye short ribs pork leberkas pork chop turducken tongue swine.

Project
Beroepsopleiding straatjongeren
Waar
Kameroen
Initatief
Kerk in Actie/ICCO

In een land met veel jeugdwerkloosheid verzorgt de organisatie Cafrad allerlei praktische beroepsopleidingen gecombineerd met stages. Hierdoor krijgen zeer laag opgeleide jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt.

projectimage
Project:
Leren van de Besten
Waar:
Peru
Initatief:
stichting Leren van Elkaar

Leren van de Besten

Hoog in de Peruaanse Andes leven honderdduizenden boerenfamilies onder miserabele omstandigheden.

Door de projecten 'Leren van de Besten' worden boerenfamilies op een onorthodoxe en uitdagende manier gemotiveerd om hun kwaliteit van leven drastisch te verbeteren, namelijk door hen te stimuleren om deel te nemen aan wedstrijden. Tijdens de wedstrijden worden boeren en boerinnen uit de dorpen binnen het werkgebied opgeleid door middel van studiebezoeken aan families en dorpen die de noodzakelijke veranderingen al hebben doorgevoerd.

Na terugkeer in hun eigen dorp, passen deze boeren en boerinnen de 'best practices' toe in hun eigen situatie. Volgens het principe 'goed voorbeeld doet goed volgen' worden deze best practices overgenomen door families die niet hebben deelgenomen aan het studiebezoek. Boeren-experts, die door de projectorganisatie worden ingehuurd, begeleiden de families in dit proces.

Aan het eind van elke wedstrijd worden de families en dorpen die de meeste vooruitgang hebben geboekt, beloond met aantrekkelijke prijzen. Overigens is het zo dat iedere deelnemer wint, omdat alle deelnemers duurzame veranderingen doorvoeren, waardoor hun kwaliteit van leven verbetert. Elk van de wedstrijden neemt ongeveer 6 maanden in beslag.

Wilt u meer weten over deze aanpak?
Surf dan naar http://stichtinglerenvanelkaar.nl/documents/eindrapportage-2e-project-leren-van-de-besten-feb-2016-.pdf

projectimage
Project:
Verbetering van de kwaliteit van beroepsonderwijs Afghanistan
Waar:
Maidan Wardak, Afghanistan
Initatief:
Edukans

In de Afghaanse provincie Maidan Wardak staat een instelling voor beroepsonderwijs. Op deze school worden vier technische opleidingen aangeboden, te weten Autotechniek, Elektrotechniek, Metaalbewerking en Bouwkunde. De school heeft, verdeeld over de verschillende opleidingen, in totaal 189 leerlingen en 5 docenten. Hoewel de lesomgeving modern is, mist de school goede lesmaterialen en kwalitatief goede docenten. Dit heeft een verminderde kwaliteit van het onderwijs tot gevolg. In dit specifieke eenjarige project van de stichting School Support 4 Afghanistan (SS4A) gaat het primair om het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs op de school in Maidan Wardak, enerzijds door te voorzien in leermiddelen en anderzijds door docenten bij te scholen. Meer specifiek gaat het om het voorzien in de volgende zaken: machines en (hulp)gereedschappen, lesboeken (in de talen Dari, Pashto of Engels), training van docenten, practica-apparatuur, lesmateriaal (zoals lesmodellen) en schoolmeubilair. 
In dit project heeft SS4A zich ten doel gesteld de kwaliteit van het technisch onderwijs in de streek te verbeteren, zodat het aantal studenten en docenten zal worden uitgebreid en een nieuwe generatie studenten een beter toekomstperspectief kan worden geboden. Dit doen zij door onder meer het inrichten van lokalen met technische machines, onderwijsmaterialen en modern lesmateriaal, en door training van docenten in de vorm van her-, bij- en nascholing. Binnen de docententraining is ook aandacht voor onderhoud van de apparatuur.